KoAloha special order crown bridge tenor

This is the special order KoAloha tenor that I got in August of 2013.
  1. koalohaspecialorder3
  2. koalohaspecialorder2
  3. koalohaspecialorder1
Showing photos 1 to 3 of 3