Conversation Between 00Lymieu and catalogue

1 Visitor Messages

  1. Xác định chi phí quảng cáo trên google
    Việc bạn muốn bỏ ra bao nhiêu chi phí quảng cáo sẽ tác động đến số lượt tiếp cận cũng như tăng lượng mua hàng. Vậy nên bạn cũng cần xác định rơ ngân sách quảng cáo để xây dựng được chiến lược quảng cáo google phù hợp nhất.
    Trước hết đó là cách phân bổ chi phí: Bạn muốn xây dựng hạn mức quảng cáo theo ngày hay tính phí dựa trên hiệu quả, số lượt xem, số lượt tương tác với quảng cáo. Nếu chọn hạn mức quảng cáo theo ngày theo giờ th́ bạn có thể nắm được chi tiết mức chi phí tránh trường hợp vượt quá ngân sách. C̣n đối với tính phí theo hiệu quả th́ số lượng tương tác quảng cáo sẽ không hạn chế tuy nhiên chi phí quảng cáo sẽ tăng theo số lượt tiếp cận.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1