Scottz
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • game mu online tư vấn pháp luật cho thue nha tro
  cách giảm mỡ bụng nhanh nhất cách giảm cân hiệu quả
  đoạt, quyền lực rất lớn, bằng với thành thủ của hoàng thành, quản hạt đình quan của thành vệ."
  Tiểu Bàn nhíu mày nói, „Nhưng chức vị này đã do Ðằng Thắng đảm trách, người này đức vọng rất cao, được giới quân sự tôn kính, nếu như động đến y, e rằng giới quân sự sẽ lên tiếng phản đối."
  Lý Tư nói, „Bị quân có thể thăng chức cho y để làm yên lòng y."
  Tiểu Bàn suy nghĩ một hồi rồi nói, „Giờ đây chức vụ quan trọng nhất trong nội đình, cấm vệ thống lĩnh do huynh đệ của Xương Bình quân đảm trách, kế đến là chức trưởng sử của Lý khanh gia, phụ trách thảo các tấu chương chính lệnh,
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…