Results 1 to 3 of 3

Thread: Uke with different tuning

 1. #1
  Join Date
  Mar 2019
  Posts
  2

  Default Uke with different tuning

  Luận Văn Việt chia sẻ có bạn những trắc trở chung về hiệu quả dùng vốn trong buôn bán đối với luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn không có thời kì l*m cho luận văn, hãy tham khảo dịch vụ khiến luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.


  ---- Xem thêm : Một số tiêu ch* đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

  Hiệu quả kinh doanh l* một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực, vật lực, t*i lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh với tổng chi ph* thấp nhất. Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế l* mối quan tâm h*ng đầu của bất kỳ nền sản xuất n*o nói chung v* l* mối quan tâm của doanh nghiệp nói riêng, đặc biệt nó đang l* vấn đề cấp bách mang t*nh thời sự đối với các doanh nghiệp nh* nước Việt nam hiện nay. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vừa l* câu hỏi, vừa l* thách thức đối với các doanh nghiệp hiện nay. Sản xuất kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh n*o cũng có thể hiển thị bằng h*m số thể hiện mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với vốn v* lao động.
  Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quan hệ h*m với các yếu tố t*i nguyên, vốn, công nghệ... Xét trong tầm vi mô, với một doanh nghiệp trong ngắn hạn thì các nguồn lực đầu v*o n*y bị giới hạn. Điều n*y đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm biện pháp nhằm khai thác v* sử dụng vốn, sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của mình, trên cơ sở đó so sánh v* lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Vậy hiệu quả sử dụng vốn l* gì ? Để hiểu được ta phải hiểu được hiệu quả l* gì?

  Nếu bạn không có thời gian l*m luận văn, hãy tham khảo dịch vụ l*m luận văn thuê của Luận Văn Việt nhé.  ---Xem thêm : Khái niệm, đặc điểm v* các loại dịch vụ phổ biến hiện nay

  - Hiệu quả của bất kỳ một hoạt động kinh doanh n*o cũng đều thể hiện mối quan hệ giữa “kết quả sản xuất v* chi ph* bỏ ra”.
  - Về mặt định lượng: Hiệu quả kinh tế của việc thực hiện mỗi nhiệm vụ kinh tế xã hội biểu hiện ở mối tương quan giữa kết quả thu được v* chi ph* bỏ ra. Người ta chỉ thu được hiệu quả khi kết quả đầu ra lớn hơn chi ph* đầu v*o. Hiệu quả c*ng lớn chênh lệch n*y c*ng cao.
  - Về mặt định t*nh: Hiệu quả kinh tế cao biểu hiện sự cố gắng nỗ lực, trình độ quản lý của mỗi khâu, mỗi cấp trong hệ thống công nghiệp, sự gắn bó của việc giải quyết những yêu cầu v* mục tiêu kinh tế với những yêu cầu v* mục tiêu ch*nh trị - xã hội. Có rất nhiều cách phân loại hiệu quả kinh tế khác nhau, nhưng đề t*i chỉ đề cập đến vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.
  Như vậy, ta có thể hiểu hiệu quả sử dụng vốn như sau: Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: L* một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp v*o hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đ*ch sinh lời tối đa với chi ph* thấp nhất. Hiệu quả sử dụng vốn l* một vấn ñề phức tạp có liên quan tới tất cả các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh (ĐTLĐ, TLLĐ) cho nên doanh nghiệp chỉ có thể nâng cao hiệu quả trên cơ sở sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kinh doanh thì doanh nghiệp phải giải quyết được các vấn đề như: đảm bảo tiết kiệm, huy động thêm để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình v* doanh nghiệp phải đạt được các mục tiêu đề ra trong quá trình sử dụng vốn của mình.
  Nếu bạn quá bận rộn v* không có thời gian l*m luận văn, hãy tham khảo dịch vụ l*m luận văn thuê của Luận Văn Việt. Về giá l*m luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ v*o ng*nh của bạn, độ khó của đề t*i v* deadline để báo giá cho bạn.

  ----Xem thêm : giá thuê viết luận văn
  Last edited by mytamhuyet; 04-21-2019 at 06:18 PM.

 2. #2
  Join Date
  Feb 2019
  Posts
  315

  Default

  Put a Capo on fret 5 of a DGBE Baritone and you have GCEA.
  Col.
  From the UK with a bad case of MIAS.
  Korg PA700, Korg Kross 2, Gibson LP, Fender Jazz Bass,
  + Amps, PA, Boss GT100, mixer.
  Ukes - Kala KA-TEME and Risa ST electric solid body.
  Uke wish list, a Bass, make and model yet to be determined

 3. #3
  Join Date
  Nov 2015
  Location
  Upper Hale, Surrey/Hants border, UK.
  Posts
  6,585

  Default

  Baritones are mostly linear tuned, whilst most other ukes are re entrant, so that means the lowest note on a baritone is just short of one octave lower in tone than other ukes.

  They can be strung as regular GCEA or lower octave GCEA with special strings.
  You can also string a tenor as DGBE too.
  Trying to do justice to various musical instruments.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •